Why we use it

why we use icons? yeah

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions

have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Oglasi

Lorem Ipsum

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Manipulacija vjerskim osjecajima

Nedavno objavljen dokument »Nedjelja radi čovjeka« zacijelo nije bio čin obrane dostojanstva hrvatskog radnika, nego manipulacija vjerskim osjećajima najvećeg dijela hrvatskog vjerništva radi još snažnijeg usađivanja jedne vjerske zajednice u biće hrvatske države, a time i najnoviji prinos depluralizaciji hrvatskog društva. Zacijelo ne i posljednji, bude li se i nadalje u Hrvatskoj sve manje čuo proročki glas glasnogovornika demokracije, pravne države, ljudskih prava i pluralizma ideja, uključujući i one duhovne naravi / To što je privilegirani status jedne vjerske zajednice u Hrvatskoj potvrđen posebnim međunarodnim ugovorima između Svete Stolice i hrvatske države, samo još više produbljuje problem. Ugovori hrvatske države sa Svetom Stolicom, kao i oni naknadno potpisani s nekoliko drugih vjerskih zajednica u Hrvatskoj, upitni su jer pokušavaju legalizirati već prije počinjen ustavni prekršaj. Njima se, naime, blagoslivlje slojevitost neravnopravnih odnosa u nametnutoj hijerarhiji vjerskih zajednica u Hrvatskoj / Zahvaljujući lobiranju skupine religijskih fundamentalista, pod ruhom obrane ljudskih prava, tjedni religijski blagdan postao je osporavanje istih prava svima onima koji tome danu ne pridaju posebnu važnost, niti u religijskom ili nereligijskom smislu. Kako je uopće moguće da u državi s ustavom kakav ima Hrvatska, njezin Sabor ozakoni peticiju koja je svoje polazište, nadahnuće i pokretačku snagu imala u krugovima čija je poglavita namjera bila s pomoću Zakona o zabrani rada trgovina nedjeljom – napuniti crkve?

Nastavi čitati